Czym jest Intrastat w branży transportowej?

Wraz z wejściem w Unii Europejskiej w 2004 roku Polska dołączyła do grona krajów, między którymi zniesiono bariery w przepływie osób, towarów, kapitału i usług. Nie oznacza to jednak, że prowadzenie handlu na skalę międzynarodową jest wolne od jakichkolwiek formalności. Jednym z obowiązków sprawozdawczych jest tzw. deklaracja Intrastat

Intrastat – wyjaśnienie pojęcia. Jakie podmioty są zobowiązane do wypełniania deklaracji?

Czym właściwie jest Intrastat? Jest to system, który służy do zbierania dokładnych informacji na temat transakcji realizowanych na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. W zależności od tego, czy wypełnieniem deklaracji zajmuje się eksporter lub importer, wykorzystywany jest jeden z rodzajów deklaracji: Intrastat-Przywóz oraz Intrastat-Przywóz.

Do wypełniania deklaracji Intrastat są zobowiązane podmioty, które spełniły łącznie następujące warunki:

  • status czynny podatnika podatku od towarów i usług (tj. podatku VAT),
  • wykonywanie transakcji WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) lub WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów),
  • przekroczenie progów ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

O jakich progach mowa? Generalnie, wyróżnia się dwa rodzaje progów – podstawowe oraz szczegółowe. Przedsiębiorca spełniające warunki kwalifikujące go do pierwszego progu zamieszcza w deklaracji Intrastat ogólne informacji (np. łączna wartość towaru w polskiej walucie, charakterystyka towaru, masa netto).

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zaliczenia do drugiej grupy – w takim przypadku informacje muszą być bardziej wyczerpujące i obejmują między innymi kody warunków dostawy oraz typu transportu.

Deklaracje Intrastat są przekazywane do Izby Celnej w Szczecinie (dokumenty mogą być przekazywane w drodze tradycyjnej lub elektronicznej) w terminie do 10. dnia miesiąca. Z tytułu niedostarczenia deklaracji naliczana jest kara finansowa, której wysokość zależy od terminu opóźnienia liczonego w miesiącach.

Kategorie: intrastat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *