Pomimo uczestnictwa w strukturach UE polskie przedsiębiorstwa dokonujące WDT (Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów) oraz WNT (Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów) są zobowiązane do obowiązków sprawozdawczych w postaci deklaracji Intrastat. Deklaracja ta służy do zbierania statystycznych informacji na temat handlu międzynarodowego, który jest prowadzony w obrębie Unii Europejskiej. Czy wszystkie firmy są zobowiązane do wypełniania tego obowiązku sprawozdawczego?

Intrastat, czyli obowiązek statystyczny nie dla wszystkich firm

Dobrą wiadomość dla polskich przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem swoich towarów na rynki pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej stanowi bez wątpienia fakt, że wypełnianie deklaracji Intrastat nie jest żmudnym obowiązkiem dotyczącym każdego podmiotu.

Zasadniczo, do wypełniania formularza Intrastat zobowiązani są wszystkie podmioty, w przypadku których zostały łącznie spełnione następujące kryteria:

  • status podatnika VAT (czynnego),
  • dokonanie transakcji dostawy towarów na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • przekroczenie progów, które są każdego roku ogłaszane przez Prezesa GUS. Progi te dotyczą m.in. wartości przywiezionego oraz wywożonego towaru i tak np. próg podstawowy wynosi odpowiednio cztery miliony oraz dwa miliony złotych.

Deklaracja Intrastat – kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy?

Jednocześnie, niezwykle ważne jest, by wiedzieć, jakie są warunki uprawniające do zwolnienia z tego obowiązku. Brak obligatoryjnego charakteru dla wszystkich przedsiębiorstw nie oznacza jeszcze, że wszyscy właściciele firm mogą spać spokojnie. Za brak wypełnionej deklaracji Intrastat skutkuje ryzykiem naliczenia dotkliwej kary finansowej. Obecnie wynosi ona trzy tysiące złotych za każdy miesiąc opóźnienia w przesłaniu stosownego formularza do Izby Celnej w Szczecinie. Aby tego uniknąć, należy – w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca – złożyć deklaracji w postaci tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej.

Kategorie: intrastat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *