Współczesny handel nie mógłby prawidłowo funkcjonować z pominięciem tranzytu morskiego. Ten sposób transportowania ładunku pozwala przewozić duże ilości towaru za jednym razem. Jednak generuje dodatkowe formalności, które należy wypełnić, aby zgodnie z prawem zaimportować pochodzący zza granicy ładunek. Podstawowym obowiązkiem jest odprawa morska. Agencja celna przeprowadza ją, aby zabezpieczyć obrót towarem z zachowaniem zasad zawartych w międzynarodowych umowach. Jak przygotować się do procedury odprawy celnej? 

Jak funkcjonuje odprawa celna

Odprawą celną nazywa się czynności dokonywane przez państwowych urzędników i funkcjonariuszy w związku z postępowaniem celnym. W praktyce obejmują one przejęcie towarów i przetransportowanie ich poza granicę kraju. Nie zawsze kontrolowany jest cały ładunek – niekiedy sprawdzenie przebiega wybiórczo. W czasie odprawy pobiera się cło i podatki oraz analizuje dokumentację, by stwierdzić, czy nie zawiera żadnych braków. Tak właśnie wygląda odprawa morska. Agencja celna może znacznie pomóc w dopełnieniu tych formalności. Dzięki współpracy z agencją, współpraca między przedsiębiorcą a Urzędem Celnym przebiega sprawniej – firma dokonująca eksportu towarów oszczędza przede wszystkim czas, a w niektórych sytuacjach – również pieniądze.

Korzystna współpraca z agencją celną

Wielu przedsiębiorców docenia możliwość współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem, który pośredniczy w kontaktach z Urzędem Celnym. Agencja celna Poznań pełni właśnie takie funkcje. Jest instytucją typowo usługową, która pełni rolę pośrednika i pomaga w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z administracją. Dzięki fachowej pomocy, łatwiejsza staje się odprawa morska. Agencja celna najczęściej bierze na siebie odpowiedzialność za przeładunek, magazyn czy logistykę ładunku. Dodatkowo, agencja celna Poznań pomaga przygotować deklaracje związane z podatkiem akcyzowym oraz dokumenty INTRASTAT – dotyczące ewidencji obrotów. Dzięki możliwości reprezentowania przedsiębiorcy, agencja celna staje się cennym partnerem handlowym.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *